Dr Łukasz Szkopiński z Nagrodą Rektora dla wybitnego naukowca

Pięcioro badaczy UŁ otrzymało nagrody finansowe w konkursie „Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca”. To część wewnętrznych konkursów badawczych finansowanych ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

W gronie wyróżnionych znalazł się dr Łukasz Szkopiński z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich funkcjonującego w Instytucie Romanistyki UŁ.

Serdecznie gratulujemy!