Badacze z Katedry Filologii Słowiańskiej z kolejnym grantem

W gronie laureatów tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia 2.1), finansowanego ze środków MNiSW, znalazł się projekt pt. Przekład na język rosyjski i wydanie w wydawnictwie naukowym „Aletheia”, w ramach serii „Византийская библиотека” monografii Zofii A. Brzozowskiej pt. „Sofia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyń­sko-sło­wiań­skiej”.


Trzyletni grant zakłada wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na język rosyjski monografii dr Zofii A. Brzozowskiej, pierwotnie opublikowanej w języku polskim w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 r. Prace translatorskie wykona mgr Jan Morawicki, pracownik naukowy w Centrum Ceraneum UŁ i doktorant w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ.

Przekład monografii zostanie opublikowany w renomowanym petersburskim wydawnictwie „Aletheia” („Алетейя”), specjalizującym się w przygotowywaniu publikacji naukowych o tematyce związanej z kulturą starożytną, bizantyńską i średniowieczną. Monografia dr Z.A. Brzozowskiej ukaże się w ramach serii „Византийская библиотека. Исследования”, wydawanej w ścisłej współpracy z badaczami z Rosyjskiej Akademii Nauk. Projekt będzie realizowany w Centrum Ceraneum UŁ, jego wartość finansowa wynosi 121 398 PLN.

Jest to trzeci projekt NPRH, realizowany przez zespół badaczy związanych z Katedrą Filologii Słowiańskiej. Grant kierowany przez dr Z.A. Brzozowską jest jedynym wnioskiem z UŁ, który uzyskał finansowanie w tegorocznej edycji konkursu NPRH Uniwersalia 2.1.    

Serdecznie gratulujemy!