Przedstawiciele sieci UNIC z wizytą na Uniwersytecie Łódzkim

W ostatnich dniach sierpnia mieliśmy przyjemność gościć w Łodzi przedstawicieli międzynarodowej sieci European University of Post-Industrial Cities (UNIC) – Europejskiego Uniwersytetu Miast Postindustrialnych, do której niedawno dołączył Uniwersytet Łódzki.

Fot. UŁ
Reprezentanci UNIC w Ogrodzie Botanicznym UŁ
Upominek rektor UŁ prof. Elżbiecie Żądzińskiej wręcza prof. Ed Brinksma, prezydent Erasmus University Rotterdam
prof. Ed Brinksma, prezydent Erasmus University Rotterdam wręcza upominek rektor UŁ prof. Elżbiecie Żądzińskiej
Wizyta przedstawicieli UNIC na Wydziale Zarządzania UŁ. Gości oprowadza dziekan dr hab. Tomasz Czapla (prof. UŁ).
Wizyta przedstawicieli UNIC na Wydziale Zarządzania UŁ. Gości oprowadza dziekan dr hab. Tomasz Czapla (prof. UŁ).

Międzynarodowa współpraca na poziomie studenckim i możliwość prowadzenia wspólnych badań

Goście z Erasmus University Rotterdam oraz Ruhr University Bochum spotkali się z władzami naszej uczelni oraz z UNIC UniLodz Team. Omawiano kwestię rozwoju i przyszłości sieci UNIC w związku z dołączeniem do sieci w tym roku Uniwersytetu Łódzkiego oraz Malmö University (Szwecja).

Ważnym punktem programu była wizyta w kampusie UŁ oraz na wydziałach: Zarządzania, Biologii i Ochrony Środowiska, Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Filologicznym. Poza zwiedzaniem poszczególnych budynków goście spotkali się z władzami wszystkich wydziałów. Rozmowy poświęcone były w głównej mierze dodatkowej międzynarodowej współpracy zarówno na poziomie studenckim, jak i możliwości prowadzenia wspólnych badań przez naukowców zatrudnionych w uczelniach zrzeszonych w UNIC.

Przedstawiciele sieci UNIC, wraz z reprezentantami UŁ, spotkali się również z władzami Łodzi. W spotkaniu uczestniczył m.in. wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Poruszono kwestię konieczności współpracy pomiędzy uczelniami a miastem, w szczególności zaś ideę powstania tzw. City Labs, które pełnią funkcję integrującą, przybliżającą naukę mieszkańcom.

W planach Uniwersytetu Łódzkiego jest m.in. utworzenie nowych wspólnych kierunków studiów i programów szkoleniowych czy Wirtualnego Kampusu UNIC. Oprócz tego przewiduje się prace nad realizacją interdyscyplinarnych projektów, których celem będzie m.in. wzmacnianie potencjału akademickiego Łodzi oraz województwa łódzkiego.

Czym jest UNIC /JUːˈNIːK/?

UNIC należy do jednej z 44 sieci Uniwersytetów Europejskich - międzynarodowych uczelni przyszłości, które z jednej strony promują europejskie wartości, z drugiej zaś rewolucjonizują jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez głęboką integrację oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Do sieci należy obecnie 10 uczelni partnerskich: 

  • Erasmus University Rotterdam (Holandia) - koordynator
  • University of Deusto (Hiszpania)
  • Ruhr University Bochum (Niemcy)
  • University College Cork (Irlandia)
  • Koç University (Turcja)
  • University of Liège (Belgia)
  • University of Oulu (Finlandia)
  • University of Zagreb (Chorwacja)
  • Uniwersytet Łódzki (Polska)*
  • Malmö University (Szwecja)*

Jednym z najważniejszych celów UNIC jest takie kształtowanie studentów i badaczy, by – zdobywając wiedzę, nauczając i podejmując zatrudnienie w całej Europie – stali się liderami zmian, odgrywającymi ważną rolę w transformacji regionów miejskich. Przyczynią się w ten sposób do wzmocnienia trendów rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach Europy, wprowadzając naukę w przestrzeń miejską. W efekcie pojawi się nowe pokolenie studentów i naukowców z wiedzą, umiejętnościami oraz świadomością społeczną, którzy ukształtują przyszły Europejski Obszar Edukacji.

*dołączyły do sieci w 2022 roku

Więcej informacji o sieci oraz o zadaniach dla Uniwersytetu Łódzkiego dostępne na stronie www.uni.lodz.pl/unic


Tekst: Katarzyna Liberska-Kinderman, UŁ
Zdjęcia: Bartosz Kałużny, UŁ

Więcej zdjęć z wizyty