Polsko-niemiecka nagroda Copernicus 2022 dla badaczki Holocaustu z UŁ

Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego została uhonorowana Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2022. Otrzymała ją wraz z prof. dr Saschą Feuchertem z Uniwersytetu w Gießen za wspólnie prowadzone badania nad Holokaustem. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i niemiecką fundację badawczą DFG.

W tym roku jury nagrody postanowiło nagrodzić osiągnięcia prof. Radziszewskiej i prof. Feucherta w badaniach nad świadectwami literackimi z Litzmannstadt Ghetto w Łodzi, które przyczyniły się do rekonstrukcji obrazów życia codziennego i kultury żydowskiej w getcie. Jury doceniło pięciotomową publikację Kronika Getta opracowaną przy współudziale innych pracowników naukowych, jak również Encyklopedię Getta. 

Więcej o tegorocznej edycji i laureatach nagrody Copernicus tutaj

Laureatka nagrody Copernicus 2022, prof. dr hab. Krystyna Radziszewska jest współautorką książki "Tańczymy zaczarowany taniec młodości. Łódzka awangarda żydowska". Publikacja prezentuje trzy awangardowe tomiki poezji artystów z grupy Jung Jidysz wydane w 1921 r. w wydawnictwie Achrid w Łodzi – Na wirujące padam dale (Dowid Zytman, Kompozycje: Ida Brauner); Nieba w otchłani (Chaim Krul, Kompozycje Estery Karp), Między zorzą wieczorną a świtem (Rahel Lipstein, Kompozycje Diny Matus). Zawiera także reprinty oryginalnej poezji w języku jidysz oraz niemieckim; reprinty kolorowych grafik z oryginalnych wydań; tłumaczenie wierszy na język polski, a także wstęp; dwa naukowe teksty prezentujące artystów, grupę Jung Jidysz i awangardę żydowską oraz biogramy twórców. Teksty towarzyszące prezentowane są także w języku angielskim.

Spotkanie z autorami książki: prof. dr hab. Krystyną Radziszewską, Dariuszem Dekiertem i dr Irminą Gadowską odbędzie się w Muzeum Miasta Łodzi 6 maja br. o godz. 17. BILETY: 5,00 zł/os. (bilet ulgowy), 7,00 zł/os. (bilet normalny). ZAPISY: 692 926 319, 42 307 13 82, edukacja@muzeum-lodz.pl

Redakcja: Centrum Promocji UŁ