Nowe horyzonty współpracy - umowa z Instytutem Camõesa

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt poinformować o podpisaniu umowy o współpracy z Camões - Instituto da Cooperação e da Língua I.P. (Camões - Instytutem do Spraw Współpracy i Języka), reprezentowanym przez ambasadora Portugalii w Warszawie, Pana Luísa Cabaço, oraz dyrektora Instytutu w Warszawie, José Carlosa Albuquerque Costa Dias.

10 listopada na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie z ambasadorem Portugalii, Luísem Cabaço, oraz dyrektorem Instytutu Camõesa w Warszawie, José Carlosem Albuquerque Costa Dias. W jego trakcie podpisano umowę o współpracy, która jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych działań Wydziału w zakresie promocji kultury portugalskiej.

Współpraca ta wynika z wcześniejszych inicjatyw, w tym z organizowanych na Wydziale Dni Kultury Portugalskiej oraz wprowadzenia nowej specjalności z językiem portugalskim w ramach filologii hiszpańskiej. Umowa zakłada wszechstronne wsparcie ze strony Instytutu Camõesa, skupiając się na promowaniu kultury portugalskiej oraz rozwijaniu programów edukacyjnych i kulturalnych na Wydziale Filologicznym UŁ.

Inicjatywa ta wzmacnia pozycję Wydziału Filologicznego jako ośrodka promującego różnorodność kulturalną i językową, a także jako ważnego partnera w międzynarodowej współpracy akademickiej. Umowa otwiera nowe możliwości dla studentów i pracowników naukowych Wydziału, oferując dostęp do zasobów edukacyjnych i kulturowych związanych z Portugalią.


Redakcja: Eryk Woźniak (Biuro Promocji i Komunikacji Wydziału Filologicznego UŁ)
Zdjęcia: dr Barbara Galant