ANIMOWANE, nieANONIMOWE KONFERENCJA o! POLSKIEJ ANIMACJI vol. 2

Miejsce konferencji: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

„Film rysunkowy jest jeszcze zawsze tylko zabawką, służy do humoresek lub dowcipnych reklamek […] Losy jego są na razie takie same jak niegdyś innych wynalazków: prochu, druku. Ale i ta zabawka daje domyślnemu dostateczne wyobrażenie o potężnych możliwościach, tkwiących w tym gatunku filmowym” (K. Irzykowski, 1924). Od pierwszych prób zdefiniowania rozwoju i znaczenia animacji minęło niemal sto lat. Jak pojmujemy ją dzisiaj? Czy retrospektywnie negujemy wcześniejsze próby opisania samego zjawiska i staramy się wypracować nowe strategie badań? Jak działa animacja? Jak funkcjonowała dotychczas? Jaką przyszłość jesteśmy w stanie dla niej nakreślić?

 

Konferencja ANIMOWANE, nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji pojmowanej nie tylko według klucza autorskiego bądź w kategoriach technicznej lub warsztatowej metody tworzenia sztuki. Jej wielowymiarowy charakter pozwala zwrócić uwagę na instytucjonalną perspektywę produkcji filmu animowanego: działalność państwowych przedsiębiorstw filmowych, firm prywatnych, zależności wynikające ze sposobów dotowania animacji, rozwój przemysłu filmu animowanego i wdrażanie strategii zarządzania.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz zgłoszeniach do udziału w konferencji dosatępne są w pliku zamieszczonym poniżej.

Konferencja - plakat

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny konferencji: 17 maja 2023 (środa) - 18 maja 2023 (czwartek) Cały dzień