30 lat członkostwa Polski w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Miejsce konferencji: Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Czas: 02 czerwca 2023 (piątek) 10:00 - 18:00

W dniu 2 czerwca zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję 30 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W EKPC.

Konferencję otworzą prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Plakat z nazwą konferencji, logo partnerów i budynkiem w tle.

 

Program:
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – rektor Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ

10:15 – 12:20 PANEL I KEYNOTE SPEAKERS
Moderator: mgr Jakub Kocjan, Akcja Demokracja

10:15 – 10:35 Wystąpienie wprowadzające
prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

10:35 – 10:55 Europejska Konwencja Praw Człowieka jako gwarancja praw osób pozbawionych praw na granicy polsko-białoruskiej.
dr Hanna Machińska, Wydział Prawa i Administracji UW, doctor h.c. Uniwersytetu w Zurychu, była Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

10:55 – 11:15 Skarga konstytucyjna jako wyraz zaufania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do Polski jako demokratycznego państwa prawa
r.pr. Justyna Chrzanowska, była pełnomocniczka Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (2012-2018)

11:15 – 11:35 Orzeczenia ETPC a problemy polskiego sądownictwa
adw. Monika Gąsiorowska, od 20 lat prowadzi indywidualną kancelarię specjalizując się w reprezentacji skarżących przez ETPCZ, współpracuje z Fundacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa

11:35 – 11:55 Skuteczność wyroków pilotażowych - Polska a inne państwa.
r. pr. dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

11:55 – 12:20 Dyskusja
12:20 – 13:00 Przerwa (lunch dla prelegentów)

13:00 – 15:30 PANEL II KONWENCJA I MY. DOŚWIADCZENIA POLSKICH PRAWNIKÓW WSPÓŁKSZTAŁTUJĄCYCH ROZWÓJ KONWENCJI I JEJ WPŁYW NA POLSKI PORZĄDEK PRAWNY (DYSKUSJA MODEROWANA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI)
Moderatorka: r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Prezentacja projektu prowadzonego przez dr Agnieszkę Kubal, Associate Professor, SSEES, University College London (UCL). Research Project: Who are the humans behind Human Rights? (HuRiEE - Strona www: https://www.ucl.ac.uk/ssees/huriee)

W tej części spotkania chcemy przedstawić Uczestnikom wystąpienia Mówców o charakterze raczej praktycznym/osobistym niż akademickim. Zależy nam na relacjach osób, które bądź uczestniczyły w inicjowaniu/reprezentacji/projektach litygacyjnych przed ETPC lub stosowały Konwencję w krajowej praktyce zawodowej sądowej jako sędziowie lub pełnomocnicy, lub w innym charakterze. Jaką rolę odegrała Konwencja w ich rozwoju zawodowym? W jakiej roli zawodowej zetknęli się z Konwencją I Trybunałem? Jakie sprawy prowadzili (storytelling approach – ludzka historia spraw, przedmiot skarg wnoszonych do Trybunału, przebieg i wyniki postępowania przed ETPCz)? Jak wygląda ich zdaniem bilans stosowania i skuteczności Konwencji w Polsce po 30 latach? Jak przedstawia się z ich perspektywy postępowanie przed Trybunałem, z jakimi trudnościami się spotkali? Jak oceniają obecną legitymizację i skuteczność Trybunału?
1. dr Magdalena Matusiak-Frącczak, adwokat, UŁ, ORA Łódź
2. Agata Bzdyń, radczyni prawna, OIRP Toruń
3. Wojciech Hermeliński, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
4. dr Dominika Bychawska-Siniarska, wieloletnia prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, obecnie związana z Uniwersytetem SWPS oraz Prague Civil Society Center
5. Mikołaj Pietrzak, adwokat, Dziekan ORA Warszawa, Wspólnik kancelarii Pietrzak, Sidor i Wspólnicy, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, b. przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
6. Kamila Ferenc, adwokatka, Kancelaria Adwokacka Kamila Ferenc, Warszawa, i Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
7. Marcin Pachota, radca prawny, OIRP Opole, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
8. dr Marcin Mrowicki – adwokat, UW (Centrum Europejskie), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

15:30 – 15:45 Przerwa

15:45 – 17:55 PANEL TRZECI – ROLA ETPC W OCHRONIE PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY
Moderator: prof. dr hab. Władysław Czapliński, Instytut Nauk Prawnych PAN

15:45 – 16:05 Dyskurs prawniczy w Polsce: miejsce I znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
prof. dr hab. Ewa Łętowska, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

16:05 – 16:25 Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sady krajowe a podporzadkowanie sędziego Konstytucji i ustawie prof. dr hab. Lech Garlicki, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. sędzia ETPC (2002-2012)

16:25 – 16:45 Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka jest zgodny z Konstytucją? dr hab. Anna Rakowska, prof. UŁ, Wydział Prawa i Administracji UŁ

16:45 – 17:05 Perspektywa prawa jednostki do sądu należycie ustanowionego: zastosowanie testu Ástráðsson w Polsce r.pr. dr hab. Marcin Górski, prof. UŁ, Wydział Prawa i Administracji UŁ

17:05 – 17:45 Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: prof. Anna Wyrozumska

Organizatorzy:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

Data i godziny konferencji: 02 czerwca 2023 (piątek) 10:00 - 18:00

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND