Spotkanie z przedstawicielami Biura Karier UŁ

3 listopada pracownicy Wydziału Filologicznego (kierownicy jednostek oraz pełnomocnicy kierunkowi ds. promocji) spotkali się z przedstawicielami Biura Karier UŁ.

Podczas spotkania Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ Dariusz Koperczak oraz jego zastępca Przemysław Fabjanowski zaprezentowali ofertę Biura Karier dla naszych studentów i absolwentów. Dyskutowano również o możliwościach poszerzenia współpracy naszego Wydziału z pracodawcami i interesariuszami zewnętrznymi.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Biura Karier zapraszamy na stronę internetową http://biurokarier.uni.lodz.pl/.