Konferencja SPECLANG 2017 za nami

W dniach 3-4 listopada na Wydziale Filologicznym zorganizowana została kolejna edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowo-edukacyjnej SPECLANG. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera.

Wydarzenie zgromadziło renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Ci drudzy pojawili się na sesjach nie tylko w roli obserwatorów, ale również sami występowali jako prelegenci. Zakres tematyczny wystąpień obejmował m.in. nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutykę języków fachowych na studiach neofilologicznych i języki specjalistyczne w przekładzie.

W piątek równolegle do sesji naukowych odbywały się skierowane do studentów targi kompetencji z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje stoiska przygotowały firmy CERI i CAPITA oraz Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego w Łodzi. Zainteresowani mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, a także skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji przygotowanych przez wystawiających, np. odkrywając możliwości nowych technologii za pomocą gogli VR.