A MOŻE LEGIA AKADEMICKA?

"Legia Akademicka" to program  ochotniczego szkolenia wojskowego studentów organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestnicy programu biorą udział w zajeciach teoretycznych i praktycznych, zdobywają dodatkowe kwalifikacje i stopień wojskowy. Udział w programie przyda się Tobie, jeżeli myslisz o wstąpieniu do wojska i o służbie czynnej.

"Legia Akademicka" to projekt skierowany do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Obejmuje ona dwie części szkolenia:

  • teoretyczną - realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
  • praktyczną (ćwiczenia wojskowe) - organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Część teoretyczna realizowana w dwóch modułach:

  • podstawowy (15 godzin) - 13 godzin to szkolenia programowe + 2 godziny (egzamin)
  • podoficerski (15 godzin) - 13 godzin to szkolenie programowe + 2 godziny (egzamin).

Projekt jest realizowany od 2017 r. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Dotychczas w czterech edycjach „Legii Akademickiej” wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju. Uniwersytet Łódzki brał udział w II, III oraz V edycji projektu pn. Legia Akademicka. Uczestniczyli w nich również studenci innych uczelni.Od roku akademickiego 2020/2021 Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu.

Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kandydaci na oficerów szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywają w wakacje. Łącznie to 47 dni szkoleniowych zakończonych egzaminem. Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji „Legii Akademickiej”. 

500
 
 
 
 
 

Zapraszamy do skladania deklaracji udziału w module podoficerskim organizowanym w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2023/2024.
Deklaracje będa zbierane w okresie od 8 do 14 marca 2024 r.
Formularz deklaracji
dostępny jest pod linkiem: https://forms.office.com/e/3Qmss465V3

 

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego informacji o VII edycji Legii Akademickiej w najbliższym czasie opublikujemy informację na temat możliwości złożenia deklaracji udziału w module podoficerskim w UŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń w ramach projektu Legia Akademicka dostępne są pod linkiem: https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/aktualnosci/szczegoly/nabor-do-programu-szkola-legii-akademickiej

Informacja o uruchomieniu VI edycji programu „Legia Akademicka”

VI edycja programu „Legia Akademicka” ruszyła w tym roku akademickim. Jednak w 2022 r. dokonano zasadniczej zmiany w tym programie, gdyż szkolenie rozłożono – nie jak do tej pory na jeden rok – lecz na trzy lata:

  •  w pierwszym roku realizowany jest moduł podstawowy (szeregowego) – wyłącznie w jednostkach wojskowych w okresie wakacji letnich;
  •  w drugim roku realizowany jest moduł podoficerski – 15 godzin lekcyjnych na Uczelni, a część praktyczna w okresie wakacyjnym w jednostkach wojskowych;
  •  w trzecim roku realizowany jest moduł oficerski – wyłącznie przez wojsko.

W roku akademickim 2022/2023 studenci, którzy chcą uczestniczyć w VI edycji programu „Legia Akademicka” powinni osobiście złożyć wniosek do wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) celem wzięcia udziału w module podstawowym, który jest realizowany od tego roku wyłącznie przez wojsko. Wniosek ten jest inny niż w poprzednich latach i można go pobrać ze strony Wojskowego Centrum Rekrutacji.

AKTUALNY ZAŁĄCZNIK 

Po ukończeniu tego modułu studenci chcący kontynuować uczestnictwo w tym programie będą musieli złożyć nowy wniosek na wybranej Uczelni, która przeprowadzi szkolenie teoretyczne w tym module (zakończone egzaminem), a następnie kolejny wniosek o odbycie szkolenia praktycznego w jednostce wojskowej. Odpowiednie informacje w sprawie modułu podoficerskiego zostaną zamieszczone w późniejszym czasie.

 

Informacja o drugim spotkaniu dla studentów w sprawie VI edycji "Legii Akademickiej"

W dniu 2 marca 2023 r. w godzinach: 14.00-15.00 odbędzie się drugie spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych łódzkich uczelni, którzy są zainteresowani udziałem w kolejnej edycji "Legii Akademickiej".

Podczas spotkania  przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi omówią m.in., w jaki sposób prawidłowo składać wnioski o udział w poszczególnych modułach (zwłaszcza
w module podstawowym), ich terminy  oraz ogólne zasady realizacji projektu wg przepisów obowiązujących od nowej edycji.

Miejsce spotkania: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18-wejście na parterze budynku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ).

Zapraszamy do udziału.
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
Koordynator programu Legia Akademicka w UŁ

W przypadku pytań proszę pisać na adres: legia.akademicka@uni.lodz.pl

 

Informacja dla studentów w sprawie VI edycji "Legii Akademickiej"

W dniu 19 grudnia 2022 r. została opublikowana Decyzja nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej.
Nadal trwają ustalenia dotyczące treści porozumienia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie sposobu realizacji projektu "Legia Akademicka" po zmianie przepisów.
Po otrzymaniu wiążących informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotujemy i zamieścimy kolejny komunikat dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Więcej o VI edycji projektu Legia Akademicka pod linkiem: https://defence24.pl/polityka-obronna/legia-akademicka-po-nowemu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 grudnia 2022 r. w Auli Centrum Szkoleniowo-KOnferencyjnego UŁ w godzinach: 14.00-15.00 przy udziale przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych VI edycją "Legii Akademickiej". Przedmiotem spotkania były założenia nowej edycji projektu po zmianie przepisów.

Dziękujemy za liczne przybycie.