Zwierzęta w antropocenie: eksperymenty, eksploatacja, eksterminacja. Spotkanie z prof. Marcinem Urbaniakiem

Miejsce wydarzenia: Online

Zapraszamy na spotkanie online pod tytułem „Zwierzęta w antropocenie: eksperymenty, eksploatacja, eksterminacja”. Naszym gościem będzie prof. Marcin Urbaniak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Marcin Urbaniak jest kognitywistą i zoopsychologiem, zajmującym się zawodowo takimi dziedzinami, jak ewolucja procesów poznawczych, zoosemiotyka, etyka ewolucyjna i neuroetyka oraz dobrostan zwierząt. Bada między innymi procesy percepcyjne oraz stany umysłowe zwierząt innych niż ludzie w świetle porównawczym, próbując udowodnić zbieżność złożonych zdolności poznawczych u gatunków, które wykazują analogiczne lub homologiczne struktury kognitywne. Zajmuje się również ewolucyjnymi formami świadomości, uczenia się i zachowań społecznych w królestwie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i współpracy zwierząt, percepcji umysłowej, a także intuicji moralnej.

Po prelekcji zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się komentarzami!

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 12 stycznia o godzinie 17:00 na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza.

Wydarzenie organizowane jest w ramach fakultetu „Status zwierząt pozaludzkich w kulturze, prawie i filozofii”, prowadzonego przez Patrycję Chuszcz w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.

Zaproszenie na wydarzenie

 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 12 stycznia 2023 (czwartek) 17:00 - 18:30