Konferencja naukowa: Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie

Miejsce konferencji: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Czas: 07 czerwca 2024 (piątek) All day

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”, która odbędzie się online 7 czerwca 2024 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Konferencja jako  inicjatywa studencka jest skierowana przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sądzimy, że związane z jej tematem zjawiska mają ogromy wpływ na kształtowanie się współczesnego oblicza dziennikarstwa oraz rynku medialnego. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o zagadnieniach ze świata mediów.

Do czynnego udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin. Proponowane zagadnienia oscylują wokół następujących problemów:

 • charakterystyka manipulacji w mediach;
 • problematyka i granice propagandy;
 • populizm w mediach;
 • znaczenie oraz charakter współczesnych autorytetów medialnych;
 • standardy rzetelności i etyki dziennikarskiej;
 • znaczenie fake newsów we współczesnej retoryce medialnej;
 • znaczenie dziennikarstwa obywatelskiego w kontekście dyskursu   politycznego;
 • zjawiska culture jammingu w mediach jako forma przeciwdziałania propagandzie;
 • manipulacja wizualna, audialna oraz audiowizualna;
 • manipulacja w reklamie i public relations;
 • manipulacja przy użyciu sztucznej inteligencji;
 • sztuczna inteligencja jako forma tworzenia dezinformacji;

Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa (jako prelegent), jak i udziału biernego (jako słuchacz) w konferencji prosimy przesłać za pomocą formularza (link). Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa będą przyjmowane do 17 maja 2024 roku (do 22 maja otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu). Zgłoszenia do udziału biernego będą przyjmowane do 6 czerwca 2024 r.

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut. Językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników czynnych będzie miał możliwość przesłania artykułu naukowego. Zebrane artykuły, po pozytywnej recenzji, ukażą się w monografii pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: dkn@filologia.uni.lodz.pl.

Koordynacja organizacyjna i opieka naukowa:
dr Paulina Czarnek-Wnuk

Komitet organizacyjny konferencji:
Marta Gajda, Patryk Kapa, Patrycja Karlińska, Aleksandra Kocik 
Oliwia Krakowiak,  Zofia Nacewska,  Sara Paszko, Kacper Szczepaniak

Szczegóły konferencji

Miejsce konferencji: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny konferencji: 07 czerwca 2024 (piątek) All day

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB