Za nami Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21. lutego studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny świętowali obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 

W holu gmachu Wydziału Filologicznego przy stoiskach kół studenckich prezentowano materiały edukacyjne (zdjęcia, plansze, książki) oraz przeprowadzano konkursy i quizy z wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej. Najlepsi mogli liczyć na nagrody ufundowane m.in. przez Centrum Promocji UŁ. We wspólnym świętowaniu wzięli udział nie tylko studenci Wydziału Filologicznego, lecz także uczniowie łódzkich szkół.

Zwieńczeniem obchodów MDJO była dyskusja panelowa pt. Dokąd zmierzasz, polszczyzno? z udziałem przedstawicieli czterech katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej: dr. hab. Rafała Zarębskiego (Katedra Historii Języka Polskiego), dr hab. Edyty Pałuszyńskiej (Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej), dr hab. Katarzyny Sicińskiej (Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii), dr Izabeli Różyckiej (Katedra Współczesnego Języka Polskiego).

Słuchacze panelu prowadzonego przez mgr Agatę Kupracz i mgr. Rafała Maćkowiaka dowiedzieli się m.in. czy zapożyczenia z języka angielskiego mogą być zagrożeniem dla polszczyzny, co sprawia trudności cudzoziemcom podczas przyswajania naszego języka, które nazwiska trzeba odmieniać, czy współcześnie działa tabu językowe, jak walczyć z mową nienawiści, czy tworzyć polskie odpowiedniki dla wyrazu hejt, dlaczego warto pielęgnować gwary i jak wykorzystywać internet do promowania poprawności językowej.