Za nami konferencja „Zagadnienia semantyki i stylistyki tekstu: dyskurs językowy”

W dniach 28-29 listopada w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagadnienia semantyki i stylistyki tekstu: dyskurs językowy”.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga, Instytut Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Niemiec, Bułgarii, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy i Polski.

Podczas konferencji zaprezentowano dziesiątki ciekawych referatów, które wywołały interesującą i żywą dyskusję. Celem konferencji była wymiana wyników badań naukowych z zakresu semantyki i stylistyki tekstów literackich, użytkowych i specjalistycznych, pragmatyki językowej, semantyki i stylistyki tekstu w retrospekcji historycznej, socjolingwistyki, semantyki leksykalnej a semantyki tekstu, badań nad tekstem w perspektywie glottodydaktycznej i komunikacji międzykulturowej. Zmierzając do interdyscyplinarnego charakteru konferencji, do udziału w niej zaproszeni zostali nie tylko rusycyści, lecz także przedstawiciele innych filologii – badacze zajmujący się szeroko pojętą semantyką i stylistyką. W obradach brali udział także studenci II stopnia studiów magisterskich z Instytutu Rusycystyki UŁ.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagadnienia semantyki i stylistyki tekstu: dyskurs językowy” przeprowadzona w formacie online stworzyła dla jej uczestników wyjątkową okazję do spotkania, dyskusji, wymiany poglądów dotyczących poruszanych na konferencji tematów, a także wzmocnienia i pogłębienia naukowej i akademickiej współpracy.