Za nami konferencja "Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność"

W dniach 21-22 września na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się III naukowa konferencja z cyklu Język - Region - Kultura "Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność" zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii. Zakres badawczy omawiany podczas konferencji obejmował gwary polskie różnych regionów kraju, jak i gwary innych języków etnicznych. Naczelną ideą konferencji było ukazanie roli leksyki gwarowej jako świadectwa kultury materialnej i duchowej dawnej wsi i jako odzwierciedlenia przemian cywilizacyjno-kulturowych wsi współczesnej. Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia.