Za nami IV Seminarium Logopedyczne pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w wieku senioralnym”

27 listopada odbyło się IV Seminarium Logopedyczne pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w wieku senioralnym” poświęcone zagadnieniu opieki logopedycznej nad osobami starszymi.

Wyjątkowość wydarzenia podkreśla fakt, że była to pierwsza tego typu inicjatywa charytatywna zorganizowana przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego w celu wsparcia działalności Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie”, które jako organizacja pozarządowa użytku publicznego sprawuje opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz ich bliskimi, zarówno w formie stacjonarnej, jak i domowej.

Przedmiotem seminarium naukowego było przybliżenie zagadnień związanych z tematyką opieki logopedycznej oraz prawno-medycznej nad osobami w wieku senioralnym. Przedstawione referaty zostały przygotowane przez specjalistów z ośrodków naukowych (UMK w Toruniu oraz UŁ), poradni medycznych oraz fundacji.

Spotkanie poprowadziła prof. UŁ dr hab. Renata Marciniak-Firadza, która była inicjatorką tego wydarzenia. Obrady otworzyła prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ, kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz mgr Wiesława Sobczyk – prezes Stowarzyszenia „Hospicjum Kutnowskie”.

Zorganizowane wydarzenie dało możliwość podjęcia bardzo ważnej dyskusji dotyczącej opieki nad osobami starszymi i ukazało miejsce tego zagadnienia w logopedii.  

Dzięki dobrowolnym datkom uczestników udało się wesprzeć działalność Hospicjum Kutnowskiego kwotą w wysokości 2845 zł, która w całości zostanie przeznaczona na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia. W imieniu organizatorów i hospicjum serdecznie dziękujemy za wszystkie darowizny.

W przyszłości zamierzamy kontynuować organizowanie tego typu inicjatyw charytatywnych wspierających osoby potrzebujące z naszego środowiska lokalnego.

adad

sfsadALTk;