Wytyczne dotyczące korzystania z budynku Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2022/2023

Poniżej przedstawiamy wytyczne z korzystania gmachu Wydziału Filologicznego UŁ, które mają na celu zachowanie bezpieczeństwa użytkowania budynku i optymalizację kosztów jego utrzymania.

Wytyczne dotyczące korzystania z budynku Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2022/2023

1. W okresie grzewczym termostaty wszystkich grzejników w budynku zostaną ustawione przez administrację budynku na jednakową temperaturę bez możliwości jej zmiany przez pracownika;
2. Wietrzenie pomieszczeń przy włączonych grzejnikach (p. 1) jest możliwe, ale powinno trwać maksymalnie do 5 min;
3. Należy zwracać szczególną uwagę na gaszenie światła po opuszczeniu pomieszczenia (pokoju, sali dydaktycznej, toalety);
4. Zakazane jest podłączanie prywatnych grzejników, farelek i innych urządzeń grzejnych w pokojach pracowniczych;
5. Klucz do sali należy pobrać i zdać każdorazowo przed i po zajęciach. Nie obowiązują zasady pobierania i zdawania klucza wprowadzone w warunkach covidowych;
6. Wszelkie usterki lub braki zauważone w sali dydaktycznej lub pokoju należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji budynku;
7. Konieczność pozostawienia samochodu na parkingu Wydziałowym dłużej niż 12h musi zostać zgłoszona do administracji budynku;
8. Zgodnie z przepisami ppoż. w pierwszym kwartale roku akademickiego uczelnia ma obowiązek przeprowadzenia ewakuacji próbnej. Każda osoba (student, pracownik) przebywająca w tym czasie w budynku ma obowiązek brać w niej udział i postępować zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez kierującymi ewakuacją.