Wystartował Okrągły Stół Dydaktyków Rusycystów

W semestrze letnim 2021 roku odbyło się pierwsze cykliczne spotkanie Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów czterech uniwersytetów, którego inicjatorem i jednym z organizatorów jest dr Zoja Kuca z Instytutu Rusycystyki UŁ.

 

Głównym celem obrad jest wymiana doświadczeń dydaktycznych. Tematem przewodnim pierwszego spotkania była „rozgrzewka językowa” przeprowadzana w warunkach zdalnego nauczania. Łódzką rusycystykę tym razem reprezentowały trzy osoby: mgr Ija Blumental, dr Ełona Curkan-Dróżka i dr Zoja Kuca.

Podczas Obrad Dydaktycy Rusycyści przedstawili mnóstwo ciekawych pomysłów dot. ćwiczeń inicjujących i angażujących studentów na początku zajęć. Zaprezentowano różne rodzaje rozgrzewek rozwijających wszystkie sprawności receptywno-dyskursywne. Przedstawiono również rozgrzewki, których celem było nie tylko skuteczne powtórzenie i utrwalenie już znanego materiału językowego, ale również wprowadzenie nowego. Z doświadczenia Dydaktyków wynika, że prosta, a zarazem ciekawa rozgrzewka językowa nie tylko wprowadza dobrą atmosferę na zajęciach, ale przede wszystkim motywuje studentów do spontanicznej konwersacji oraz inspiruje ich do pokonywania barier w komunikacji obcojęzycznej.