Wyróżnienie dla naszej absolwentki w XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich im. J. J. Lipskiego

22 czerwca w Austriackim Forum Kultury w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród XXVII edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. W gronie laureatów znalazła się absolwentka naszego Wydziału.

Mgr Ewelina Ludwicka, która ukończyła filologię polską na UŁ, otrzymała wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz za pracę magisterską Doświadczenie graniczne na przykładzie Drzewa życia Chawy Rosenfarb napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Małgorzaty Domagalskiej i obronioną w roku 2021 w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ. 

Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego organizowany jest od 1995 roku. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącej zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności.

Serdecznie gratulujemy naszej absolwentce oraz jej promotorce!