Wyróżnienie dla „ItaliAMO” w konkursie dziennikarskim EDUinspiracje Media 2020

Miło nam poinformować, że redakcja czasopisma „ItaliAMO” została wyróżniona w konkursie EDUinspiracje Media 2020.

Jego adresatami byli dziennikarze, którzy, jak piszą organizatorzy wydarzenia, „w sposób przystępny, zrozumiały oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a w swojej działalności poruszali i promowali działania w ramach programów Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning”.

Działalność dwujęzycznego czasopisma łódzkich italianistów, w którym bardzo często pojawiają się teksty relacjonujące wymiany zagraniczne Erasmus+ została wysoko oceniona przez kapitułę konkursu. Podstawą wyróżnienia stał się artykuł absolwenta filologii włoskiej Christiana Gasperiego pt. „Erasmus w Salerno”, czyli zawierająca wiele praktycznych wskazówek dla przyszłych uczestników programu i pełna humoru opowieść o semestrze spędzonym w Kampanii. 18 grudnia odbędzie się internetowa gala wręczenia nagród, podczas której zaprezentowane zostaną osiągnięcia redakcji. W oczekiwaniu na nią zachęcamy wszystkich do lektury nagrodzonego artykułu Christiana, który odnaleźć można w XVI numerze pisma na stronach 8-11.

1