Wyniki internetowego quizu ortograficznego „Mikołajkowe Językozwanie”

6 grudnia za pośrednictwem aplikacji MS Forms odbył się internetowy quiz ortograficzny „Mikołajkowe Językozwanie” zorganizowany przez członków i opiekunów Koła Naukowego Językoznawców UŁ.

 

W konkursie wzięło udział aż 137 uczestników: pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Najliczniej reprezentowaną grupą byli studenci Wydziału Filologicznego UŁ, nie zabrakło jednak także przedstawicieli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Chemii, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji.

Aby zwyciężyć, należało poprawnie i jak najszybciej odpowiedzieć na 20 pytań jednokrotnego wyboru nawiązujących do fragmentów tekstów pochodzących z poszczególnych edycji Dyktanda Mikołajkowego z lat 2014–2019.

Organizatorzy po sprawdzeniu wszystkich prac postanowili nagrodzić najlepszych uczestników w trzech kategoriach: pracowników UŁ, studentów Wydziału Filologicznego UŁ oraz studentów spoza Wydziału Filologicznego UŁ.

W gronie laureatów tegorocznego quizu znaleźli się:

  • w grupie pracowników:

wyróżnienia:

Justyna Groblińska

Agata Sadza

Paweł Śpiechowicz


  • w grupie studentów Wydziału Filologicznego UŁ:

I miejsce – Aleksandra Drabik

II miejsce – Jakub Szymański

III miejsce – Zuzanna Widulińska

wyróżnienia: Diana Pieczyńska, Julia Wojdera


  • w grupie studentów spoza Wydziału Filologicznego UŁ:

I miejsce – Justyna Kwiatkowska

II miejsce – Wiktor Mróz

III miejsce – Aneta Tarnowska

wyróżnienia: Zuzanna Kołata, Mikołaj Truszkowski

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! O terminie wręczenia nagród poinformujemy Państwa drogą e-mailową na początku stycznia.