Wydziałowi laureaci Studenckich Grantów Badawczych UniLodz

Projekty naszych studentów zostały wyróżnione w kolejnej edycji konkursu Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Dofinansowanie otrzyma aż 5 wydziałowych wniosków.

Studenckie Granty Badawcze przyznawane studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają rozwijać się młodym osobom zainteresowanym nauką. Program umożliwia zapoznanie się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych.

– Celem mojego projektu jest przyjrzenie się temu, jak funkcjonowało Studio Se-Ma-For od końca lat 50. do końca lat 90. „od wewnątrz”, z perspektywy etatowych pracowników, którzy pozostawali w cieniu sukcesów swoich kolegów docenianych na międzynarodowych festiwalach – mówi Szymon Szul, jeden z laureatów konkursu. – Postacią dla mnie najważniejszą, przez której pryzmat chcę zilustrować działalność wytwórni, jest Stanisław LenartowiczLenartowicz to nie tylko reżyser, ale również osoba, która skutecznie walczyła o uznanie zawodu animatora za zawód twórczy.

Studenci w ramach programu mogą sfinansować realizację zadań badawczych związanych z tematyką przygotowywanych prac licencjackich czy magisterskich, udziały w konferencjach naukowych w celu prezentacji wyników badań oraz koszty związane z publikacją prac naukowych.

– Zbadam zarówno recepcję archetypów literackich, jak i wielowymiarowe powiązania między kobietą a wodą, które odczytać można w niejednoznacznych wersach symbolizmu. Wnioski pozwolą mi na stworzenie klucza interpretacyjnego dla wspomnianej symboliki i popularyzację twórczości poetów niszowych – wyjaśnia Eliza Sasin, inna z wyróżnionych osób z naszego Wydziału. – Zaintrygowana wieloznacznymi, nieoczywistymi symbolami, które pojawiają się w utworach końca XIX wieku, postanowiłam połączyć w projekcie swoje dwie pasje – poezję i kwestię kobiecą jako nurt badań w literaturze – tłumaczy studentka romanistyki.

Trwająca edycja to już piąta odsłona programu przygotowanego przez Uniwersytet Łódzki. Realizacja wyróżnionych projektów zakończy się 30 września 2021.

Lista nagrodzonych wniosków z Wydziału Filologicznego UŁ:

  • Oliwia Nadarzycka – Przemiany produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1960-1968 (opiekun: dr Ewa Ciszewska)
  • Paulina Pawłowska – Sprawność narracyjna osób w wieku senioralnym – przyczynek do badań gerontolingwistycznych (cz.1 Narzędzia niestandaryzowane) (opiekun: dr. hab. Katarzyna Jachimowska)
  • Eliza Sasin – Związek symboliki wody i kobiety w poezji francuskiego symbolizmu 1890-1899 (opiekun: dr. hab. prof. UŁ Anita Staroń)
  • Szymon Szul – Kariera artystyczna Stanisława Lenartowicza w kontekście warunków funkcjonowania Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi (opiekun: dr Ewa Ciszewska)
  • Marcin Jaworski – Komunikacja – Zaufanie – Przedsiębiorstwo – Kryzys (opiekun: dr Anetta Buras-Marciniak)

Trzymamy kciuki za końcowe efekty pracy studentów i ich opiekunów!