Współpraca z biznesem doceniona przez ABSL. Prestiżowe wyróżnienie dla UŁ

Wspaniałe wiadomości ze stolicy! Podczas Gali ABSL, która została zorganizowana 4 grudnia w Hotelu Marriott w Warszawie, Uniwersytet Łódzki został wyróżniony nagrodą za znaczące zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat.

Kapituła konkursowa doceniła działania z zakresu współpracy z pracodawcami, które koordynowane są na naszym Wydziale przez prodziekana prof. UŁ dr. hab. Artura Gałkowskiego oraz dr Agnieszkę Stawikowską-Marcinkowską. Nagrodę podczas Gali odebrała przedstawicielka naszego Wydziału mgr Aleksandra Matusiak.

Jesteśmy niezmiernie dumni i szczęśliwi, ze kapituła konkursowa dostrzegła działania Wydziału, jak i całego Uniwersytetu Łódzkiego, mające na celu zbliżenie sektora nauki i szeroko rozumianego biznesu. To dla nas duże wyróżnienie i sygnał, że ta współpraca przynosi zamierzone efekty. Mając na uwadze potrzeby zarówno naszych studentów, jak i partnerów Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, nie zamierzamy z pewnością osiąść na laurach. Liczymy, że dalsza współpraca tychże sektorów będzie również wymierna w ocenie rynku pracy naszego regionu – powiedziała dr Stawikowska-Marcinkowska, która pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ ds. współpracy z biznesem i pracodawcami.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsze wyróżnienie, którym ostatnio odznaczony został Wydział Filologiczny za działania podejmowane wspólnie przez środowisko akademickie i biznesowe. Wcześniej doceniono kierunek lingwistyka dla biznesu, który dwa lata z rzędu otrzymywał „Laur Innowacji” przyznawany za doskonały pomysł połączenia językoznawstwa i kwestii biznesowych.