Wsparcie językowe podczas szczytu OBWE w Łodzi - Komenda Wojewódzka Policji poszukuje ochotników

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poszukuje studentów oraz pracowników UŁ gotowych wziąć udział w ekipie wsparcia językowego podczas szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, który odbędzie się w Łodzi w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2022 r.

Od członków zespoły oczekiwana jest dostępność telefoniczna i osobista. Szczególnie poszukiwane są osoby posługujące się językami: ukraińskim, białoruskim, rosyjskim, litewskim, a także arabskim, chińskim i japońskim.

W przypadku studentów Komenda Wojewódzka Policji oferuje możliwość zaliczenia części praktyk studenckich.

Osoby chętne proszone są o jak najszybszy kontakt na adres mailowy koordynatora UŁ dra Wojciecha Marciniaka: wojciech.marciniak@uni.lodz.pl oraz równolegle na adres pana Pawła Zakrzewskiego z KWP - pawel.zakrzewski@ld.policja.gov.pl.

W zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego oraz datę urodzenia. Dodatkowych informacji udziela Paweł Zakrzewski pod numerem telefonu (47) 841 44 79.  

Materiał: dr Wojciech Marciniak