Węzeł dwóch kultur. Studenci o relacjach polsko-niemieckich

Rocznica urodzin Karla Dedeciusa, przypadająca na maj 2021 roku, stała się okazją do refleksji na temat dialogu i współpracy Polaków oraz Niemców. Studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali projekt, którego głównym celem jest ukazanie relacji polsko-niemieckich i ich wpływu na rozwój wielokulturowej Łodzi.

„Węzeł dwóch kultur. Łódź polsko-niemiecka” to inicjatywa zapoczątkowana na zajęciach Organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów prowadzonych przez mgr Natalie Moreno-Kamińską z Katedry Dramatu i Teatru UŁ na kierunku nowe media i kultura cyfrowa. W ramach projektu powstała strona internetowa z cyfrową osią czasu, na której umieszczono opisy znaczących w rozwoju i historii Łodzi postaci pochodzenia niemieckiego. Wśród nich znajdują się fabrykanci i przedsiębiorcy, ale też przedstawiciele zawodów związanych z kulturą oraz architekci. Materiał uzupełniający stanowią fotografie miejsc w Łodzi związanych z działalnością bohaterów projektu, które zachowały się do dziś i stanowią ich żywe dziedzictwo we współczesnym obrazie nieustannie rozwijającego się miasta.

Celem tej prezentacji jest ukazanie, w jaki sposób osoby te wpływały poprzez swoją działalność na współpracę pomiędzy Polakami a Niemcami. Nieprzypadkowo to właśnie w latach ich życia Łódź, łącząca w sobie różne kultury, przeżywała największy rozwój. Osobą zamykającą to chronologiczne zestawienie jest Karl Dedecius, którego setna rocznica urodzin przypadła na 20 maja 2021 roku. Temu znakomitemu, urodzonemu w Łodzi, tłumaczowi leżał na sercu rozwój relacji polsko-niemieckich, co znakomicie koresponduje z tematem projektu. Dlatego też stał się on inspiracją do powstania tej koncepcji.

W ramach projektu poruszono także inne kwestie, związane z obydwoma kulturami. Znajdziemy wśród nich historię relacji polsko-niemieckich, która obfitowała w ciekawe wydarzenia. Na przyjaźń pomiędzy dwoma narodami nie wpłynęły negatywnie nawet trudne doświadczenia czasu okupacji. Także współcześnie idea ta pozostaje nadal żywa, co widać w licznych instytucjach, promujących współpracę polsko-niemiecką. To myśl istotna także dla samych łodzian, którzy pozytywnie mówią o Niemcach w ramach organizowanych w mieście wydarzeń.