Webinar ,,RESET your research project with gender”: uwzględnianie problematyk koncepcji płci i różnorodności w projektach badawczych

„RESET your research project with gender” to webinar otwarty dla szerokiej publiczności, mający na celu dostarczenie praktycznych wskazówek i narzędzi do uwzględniania problematyk koncepcji płci i różnorodności w projektach badawczych.

Poruszymy tematy:

  • włączanie do projektów badawczych perspektywy płci i jej wpływ na rezultaty
  • wymogi finansowania programu „Horyzont Europa” dotyczące płci, włączenia społecznego i różnorodności 
  • propozycje projektów: historie zakończone sukcesem i przydatne narzędzia

Wydarzenie obejmie wystąpienie przedstawicieli Komisji Europejskiej i badaczy, którym udało się złożyć wnioski projektowe uwzględniające kwestie płci w konkursach finansowanych przez UE. Członkowie zespołu RESET zaprezentują narzędzia opracowane w ramach projektu, takie jak lista kontrolna i wytyczne dotyczące Oceny Wpływu Płci (Gender Impact Assessment). Uczestnicy będą mogli zapoznać się z integracją płci na różnych polach badań i etapach projektu, a także zadać pytania i otrzymać wskazówki. 

Do udziału w webinarze zapraszamy naukowców, doktorów i doktorantów, przedstawicieli jednostek wspierających badania oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2022 r. od godziny 14:00.

Link do webinaru zostanie wysłany po uprzedniej rejestracji.

plakat dotyczący wydarzenia z tytułem i datą

RESET - „Redesigning Equality and Scientific Excellence Together” to działania koordynacyjne i wspierające w ramach programu Horyzont 2020 mające na celu stawienie czoła wyzwaniu równości płci w Instytucjach Badawczych z perspektywy różnorodności, a także przyczynienie się do uwzględniania problematyki płci w badaniach, nauczaniu i polityce instytucjonalnej. 

W ramach programu, przy udziale Rady ds. Równego Traktowania UŁ,  został wypracowany pierwszy na UŁ Gender Equality Plan – Plan na rzecz równych szans. 

GEP przyjęty w UŁ, stanowiąc kryterium kwalifikowalności w Programie Horyzont Europa, będzie gwarantował możliwość podpisania umów grantowych i realizację projektów zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej w tym zakresie.  GEP jest formalnym wymogiem Komisji Europejskiej dla instytucji publicznych, jednostek badawczych i szkół wyższych z krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, które ubiegają się o środki na badania naukowe z Unii Europejskiej.  

Tekst: Centrum Promocji UŁ

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 15 listopada 2022 (wtorek) 14:00 - 17:00