VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Archiwum UŁ współorganizatorem

Na Wydziale Filologicznym UŁ w dniach 7-9 września 2022 r. odbył się w Łodzi VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” – to temat przewodni zjazdu. Podczas jego obrad ponad 700 uczestników wiele uwagi poświęciło też informatyzacji archiwów, prawu archiwalnemu i wartościowaniu dokumentacji. Wystąpienia dotyczyły również małych ojczyzn w dokumencie oraz archiwów życia codziennego.

 

Zjazd archiwistówUczestnicy zjazdu archiwistów w auli Wydziału Filologicznego UŁ

Referat inauguracyjny pt. „Wokół idei archiwum. Kilka uwag” wygłosił prof. Rafał Stobiecki, kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym .
Podczas obrad naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk omówił strategię rozwoju Archiwów Państwowych jako nowoczesną koncepcję zarządzania siecią archiwalną w Polsce. Z referatów zagranicznych gości zjazdu na uwagę zasługują zwłaszcza: „Stowarzyszenia archiwistów na świecie wobec wyzwań XXI wieku”Terry’ego Baxtera (Society of American Archivists); „Scenarios for the future information management through Norwegian eyes – what competence is need?” Anji Jergel Vestvold (Norsk Arkivråd, Norwegia) oraz  Oleksandra Garanina (Асоціація архівістів України), „Ukraine on fire: the fate of Ukrainian archivists and archives after February 24, 2022”

Zjazd Archiwistów Polskich został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Uniwersytet Łódzki, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Łodzi. W skład Komitetu Organizacyjnego Zjazdu wchodzili m.in. dr hab. Marek Adamczewski z Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, ekspert Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dr Dariusz Klemantowicz, kierownik Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego i członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 

Wśród wielu gości zjazdu wymienić należy Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, ks. prof. Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolitę łódzkiego oraz dr hab. Dariusza Roguta, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Władze Uniwersytetu Łódzkiego reprezentował prof. Robert Zakrzewski, prorektor UŁ ds. studentów i jakości kształcenia

Materiał: dr Dariusz Klemantowicz, Archiwum UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ