Uroczyste odnowienia doktoratów UŁ po 50 latach

12, 13 i 17 czerwca br. w Pałacu Biedermanna odbędą się uroczyste odnowienia doktoratów osób, które pięćdziesiąt lat temu uzyskały stopień doktora na Uniwersytecie Łódzkim. Uroczystość odnowienia doktoratów jest okazją do spotkania, często po wielu latach, ze współpracownikami i wychowankami, okazją do podsumowań i wspomnień. Każdy z jubilatów otrzyma pamiątkowy dyplom podpisany przez rektor UŁ, promotora i dziekana macierzystego wydziału.

12 czerwca o g. 12.00 uroczyście odnowimy doktoraty: 

 • prof. dr hab. Joanny Radziejewskiej-Lebrecht – wniosek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
 • prof. dr hab. Zofii Szwedy-Lewandowskiej – wniosek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
 • dr Anny Marii Wasiak – wniosek z Wydziału Chemii. 

13 czerwca uhonorowani uroczystym odnowieniem doktoratu zostaną: 

o godz. 11.00 

 • dr hab. Krystyna Iwińska-Knop – wniosek z Wydziału Zarządzania 
 • prof. dr hab. Jan Jeżak -  wniosek z Wydziału Zarządzania  

o godz. 13.00 

 • dr Jan Rek – wniosek z Wydziału Filologicznego 
 • prof. Halina Gajdamowicz – wniosek z Wydziału Nauk o Wychowaniu. 

17 czerwca odnowimy doktoraty osób związanych z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym: 

o godz. 11.30 

 • prof. dr. hab. Stanisława Rudolfa 

zaś o godz. 12.30  

 • prof. dr hab. Anny Buchner-Jeziorskiej 
 • dr. hab. Kazimierza Kowalewicza 
 • dr. hab. Andrzeja Piotrowskiego 
 • dr Janiny Tobery 
 • prof. dr hab. Danuty Walczak-Duraj  
 • prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego 

Zwyczaj uroczystego odnowienia doktoratu został zapoczątkowany przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 roku. Do tej pory uhonorowano w ten sposób 119 wybitnych przedstawicieli UŁ, którzy szczególnie zasłużyli się dla nauki lub kultury polskiej. 

Odnowienia doktoratów naukowych na UŁ