Uniwersytet Łódzki wśród liderów programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności opublikowała najnowsze dane dotyczące osiągnięć polskich uczelni realizujących mobilności Erasmus+ w ramach umów obejmujących lata 2019/2020 i 2020/2021.

Uniwersytet Łódzki uczestniczy w międzynarodowej wymianie akademickiej od bardzo wielu lat, a program Erasmus+ (i jego poprzednie edycje) jest zawsze w centrum uwagi, tak społeczności, jak i władz naszej uczelni. Kontakty nawiązywane w czasie pobytu w uczelniach partnerskich i zdobyte doświadczenie sprzyjają rozwojowi naukowemu i osobistemu, stąd wynika stały przyrost entuzjastów programu Erasmus+ i wysoka pozycja Uniwersytetu Łódzkiego w krajowych rankingach 

– mówi prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. programów wymiany międzynarodowej.

Wysokie pozycje UŁ w rankingach

Ciężka praca wszystkich zaangażowanych osób zaowocowała ponownie wysoką pozycją Uniwersytetu Łódzkiego w najnowszym rankingu raportującym poziom wymiany międzynarodowej na polskich uczelniach.

Uniwersytet Łódzki zdobył 2. miejsce wśród 223 uczelni pod względem wyjazdów pracowników akademickich w celach dydaktycznych do krajów europejskich, realizując 248 wyjazdów. Najczęściej wybierane przez pracowników kraje partnerskie to Hiszpania, Włochy, Czechy i Niemcy.

W łącznej kategorii wyjazdów pracowników dydaktycznych i szkoleniowych, uczelnia plasuje się na 5. miejscu w Polsce na ponad 200 uczelni uczestniczących w programie.

W kategorii przyjeżdżających do Polski studentów w ramach Erasmus+ Uniwersytet Łódzki ustępuje wyłącznie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i Warszawskiemu, zajmując 3. miejsce na 207 uczelni. Przyjechało do nas prawie 900 osób.

Uniwersytet Łódzki jest również w pierwszej piątce polskich uczelni, jeśli chodzi o wyjazdy polskich studentów na studia za granicę – 298 studentów spędziło część studiów w uczelni partnerskiej, co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę okres pandemii COVID-19, który mocno wpłynął na statystyki wyjazdów w roku 2020/2021.

Erasmus+ program wspierający wymianę edukacyjną

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu studenci mogą kształcić się za granicą, realizować praktykę, a pracownicy wziąć udział w zagranicznej mobilności dydaktycznej lub szkoleniowej oraz realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. W europejskiej wymianie Erasmus+ uczestniczą państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Turcja, Serbia i Macedonia Północna. 

Nad całością realizacji programu czuwa Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria. W Uniwersytecie Łódzkim wymiana w ramach Erasmus+ jest koordynowana przez Biuro Współpracy z Zagranicą, w ścisłej współpracy z Wydziałami, głównie w osobie koordynatorów ds. mobilności międzynarodowej, którzy odpowiadają m.in. za negocjowanie umów z uczelniami partnerskimi, rekrutację i kwalifikację uczestników. Realizacja wyjazdu studenta lub pracownika wymaga wielu przygotowań – zaczynając od ustalenia szczegółów i podpisania umowy, poprzez przygotowanie rekrutacji, dokumentów wymaganych przez program i uczelnię przyjmującą, dokumentów do stypendium, kończąc na rozliczeniu mobilności i zaraportowaniu jej.

Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zainteresowanie udziałem w wymianie Erasmus+ oraz nowe możliwości mobilności krótkoterminowych i mieszanych, Uniwersytet Łódzki w kolejnych latach spodziewa się utrzymania swojej wysokiej pozycji na tle innych polskich uczelni.

Materiał: Biuro Współpracy z Zagranicą
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR
 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.