UŁ nauczy policję angielskiego

Uniwersytet Łódzki i Komenda Miejska Policji w Łodzi poszerzają współpracę. Wydział Filologiczny, w ramach projektu "Otwarta Łódź", przeszkoli 80 funkcjonariuszy KMP. Zakres szkoleń obejmie komunikację międzykulturową, komunikację z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz język angielski na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. W zamian funkcjonariusz KMP przeprowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i przepisów prawnych dla cudzoziemców będących uczestnikami projektu.

 

Wydział Filologiczny UŁ w ramach projektu "Otwarta Łódź" przygotuje przy udziale osoby wskazanej przez Partnera materiały szkoleniowo-dydaktyczne w formie podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także "Rozmówki polsko-angielskie" dla funkcjonariuszy policji.

- Chcemy, by osoby z zagranicy, które przyjeżdżają do Łodzi, czuły się tu jak najlepiej. W przypadku problemów często pierwszą grupą kontaktu jest policja, dlatego wspólnie ustaliliśmy, że potrzebne jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych funkcjonariuszy. W opracowaniu materiałów pomagali zarówno policjanci, jak i metodolodzy języka angielskiego. - mówi dr Monika Kopytowska, koordynatorka projektu "Otwarta Łódź".

- Liczymy, że te działania przełożą się na wzrost zaufania do policji. Jeśli ludzie zobaczą, że policja łódzka pomaga cudzoziemcom, wpłynie to również, pozytywnie, na obraz całego miasta - mówi prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

- Bezpieczeństwo łodzian i cudzoziemców to nasza wspólna sprawa, nie tylko policji. Z Wydziałem Filologicznym współpracujemy już od dawna i zawsze była to dobra i owocna współpraca. Deklaruję też od razu, że zamierzamy podobne projekty realizować w przyszłości - powiedział Komendant Miejski Policji w Łodzi, insp. Paweł Karolak.

Porozumienie podpisano w ramach projektu pn. "Otwarta Łódź". To projekt realizowany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Udało się go rozpocząć dzięki uzyskaniu grantu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.). Uroczysta inauguracja projektu "Otwarta Łódź" nastąpi 6 listopada, również na Wydziale Filologicznym. Oprócz policji i filologów UŁ wezmą w niej udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/76562-otwarta-lodz-pomoc-cudzoziemcom-w-codziennych-sprawach-nbsp-nbsp


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

 

Materiał źródłowy: dr Monika Kopytowska, Wydział Filologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ