Święto edukacji na UŁ - medale, odznaczenia i nagrody dla pracowników Wydziału Filologicznego

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego prawie czterystu pracowników naszej uczelni uhonorowanych zostanie odznaczeniami państwowymi, medalami i nagrodami. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele naszego Wydziału.

Poniżej prezentujemy kompletną listę nagrodzonych reprezentantów Filologa.

Odznaczenia państwowe

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

dr Lidia Ignaczak


Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

dr hab. Kacper Bartczak, prof. UŁ

prof. dr hab. Piotr Cap

dr Zofia Władyka-Łuczak


Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

dr Joanna Mikosz

dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. UŁ

 

Wyróżnienia uniwersyteckie

"Złota Odznaka UŁ":

inż. Grzegorz Zgondek


"Medal UŁ w służbie społeczeństwu i nauce":

mgr Dorota Cieślak

 

Nagrody naukowe

Nagrody indywidualne za działalnośc naukową (I stopnia):

prof. dr hab. Anna Bednarczyk - za cykl publikacji

prof. dr hab. Marta Dynel - za cykl publikacji

dr hab. Martin Hinton - za książkę

dr hab. Magdalena Koźluk - za książkę

dr hab. Anna Lenartowicz-Zagrodna - za cykl publikacji

dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk - za książkę


Nagrody indywidualne za działalnośc naukową (II stopnia):

dr hab. Maria Berkan-Jabłońska, prof. UŁ - za książkę

dr Adam Cybulski - za książkę

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska - za książkę

dr hab. Małgorzata Hołda - za książkę

dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ - za cykl publikacji

dr Piotr Kręzel - za książkę

dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ - za cykl publikacji

dr hab. Małgorzata Mieszek - za cykl publikacji

prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć - za cykl publikacji

dr Dominika Staszenko-Chojnacka - za książkę

dr Aneta Tylak - za książkę


Nagrody indywidualne za działalnośc naukową (III stopnia):

dr Stefano Cavallo - za cykl publikacji

dr Paulina Czarnek-Wnuk - za cykl publikacji

dr Anita Filipczak-Białkowska - za cykl publikacji

mgr Beata Kacperska - za cykl publikacji

dr hab. Danuta Kowalska, prof. UŁ - za cykl publikacji

dr Natalia Kowalska-Elkader - za cykl publikacji

dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ - za książkę

dr Rafał Siekiera - za książkę


Nagrody zespołowe za działalność naukową (II stopnia)


Nagrody zespołowe za działalność dydaktyczną (I stopnia)


Nagrody zespołowe za działalność dydaktyczną (II stopnia)


Nagroda indywidualna za działalność organizacyjną (I stopnia):
mgr Mark Tardi