Superekslibris dla prof. Krystyny Radziszewskiej

24 maja prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Zakładu Niemcoznawstwa UŁ odebrała Superekslibrisa 2019 – nagrodę przyznawaną od 2010 r. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dla autorów najlepszych publikacji.

Prof. Radziszewska wraz z dr Ewą Wiatr (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Centrum Badań Żydowskich) zostały nagrodzone za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Serdecznie gratulujemy!