Sukcesy pracowników Wydziału Filologicznego w konkursie MINIATURA7

Miło nam poinformować, iż w rozstrzygniętym konkursie MINIATURA7 finansowanie projektów naukowych otrzymało trzech kolejnych Pracowników Wydziału Filologicznego.

dr Ivan Smirnov
dr Ivan Smirnov
dr Agnieszka Przybyszewska
dr Agnieszka Przybyszewska
dr Łukasz Berezowski
dr Łukasz Berezowski (fot. Maciej Andrzejewski, CKiPR UŁ)

NCN ogłosiło ostatnie już listy rankingowe w konkursie MINIATURA7. Wśród laureatów znaleźli się: dr Agnieszka Przybyszewska, dr Łukasz Berezowski oraz dr Ivan Smirnov.

Serdecznie gratulujemy!

  • Dr Agnieszka Przybyszewska zrealizuje projekt pt. Badanie odbioru (audience research) jako element metodologii badań literatury XR – pilotażowe badanie odbiorców poezji VR. Celem proponowanego pilotażowego badania odbioru jednego doświadczenia VR jest przetestowanie proponowanej metodologii badania utworów XR o charakterze literackim. 
  • Dr Łukasz Berezowski zrealizuje projekt pt. Metodologia pracy tłumacza w obszarze przekładu włosko-polskiego prawa karnego procesowego: kazus tłumacza sądowego języka polskiego we Włoszech dla potrzeb sądów karnych apelacji rzymskiej. Celem działania naukowego jest krytyczna analiza treści przekładowych i ocena pracy tłumacza (jak i podejmowanych przezeń decyzji translatorskich) we włosko-polskim (i polsko-włoskim) obszarze prawa karnego procesowego.
  • Dr Ivan Smirnov zrealizuje projekt pt. Funkcjonowanie alfabetu łacińskiego w Kazachstanie. Celem działania naukowego jest przedstawienie krajobrazu językowego Kazachstanu i ukazanie pozycji języka kazachskiego w alfabecie łacińskiem w hetrogenicznym środowisku językowym Kazachstanu.

Tekst: dr Wioleta Hencz (Biuro ds. Projektów Wydziału Filologicznego UŁ)