Sukcesy naszych Pracowników w konkursie SONATA (NCN)

Miło nam poinformować, iż w rozstrzygniętej edycji konkursu SONATA (Narodowe Centrum Nauki) dwóch Pracowników Wydziału Filologicznego otrzymało finansowanie swoich projektów.

Dr Jakub Gortat (Instytut Filologii Germańskiej) zrealizuje projekt pt. Narodowy socjalizm w austriacko-niemieckich koprodukcjach telewizyjnych (1961-1980). Celem projektu jest zbadanie, w jakim stopniu telewizja przyczyniła się do ożywienia zainteresowania niedawną przeszłością Austrii, a więc jakie programy, w których tenże wątek historyczny się pojawia, produkowała i emitowała, oraz z jakimi reakcjami spotykały się emisje tych programów.

Dr Maciej Grabski (Instytut Anglistyki) zrealizuje projekt pt. Rekonfiguracja sieci konstrukcyjnej we wczesnoangielskiej frazie nominalnej. Celem projektu jest analiza zmian w zakresie formy i funkcji angielskiej frazy nominalnej, tj. jednostki składniowej skoncentrowanej wokół rzeczownika, który może być dodatkowo modyfikowany (np. za pomocą przymiotników).

Serdecznie gratulujemy!