Sukcesy naszych Pracowników w konkursie MINIATURA

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach Pracowników Wydziału Filologicznego w 6. edycji konkursu MINIATURA (NCN). Do grona laureatów dołączyli: dr Joanna Bednarska-Kociołek (Instytut Filologii Germańskiej) oraz dr Marek Molenda (Instytut Anglistyki).

Dr Joanna Bednarska-Kociołek zrealizuje projekt pt. Obraz organizacji Lebensborn e.V. w przemówieniach nazistów 1935-1945. Celem projektu jest zbadanie częstotliwości występowania słów i wyrażeń odwołujących się do kwestii tożsamościowych, aksjologizację treści poprzez zastosowanie środków stylistycznych, używanie słów i zwrotów o konotacji jednoznacznie pozytywnej lub negatywnej; odwołania do uniwersalnych wartości (‘Volk’ czy ‘Blut’). W celu odpowiedzi na wymienione pytania dokonana zostanie kwerenda w archiwum w Berlinie (BAB), która ma być podstawą faktograficzną dla dalszych analiz literaturoznawczych. Wykonawca projektu pozyska znajdujące się jedynie w archiwach przemówienia czołowych nazistów z lat 1935–1945.

Dr Marek Molenda zrealizuje projekt pt. Ustalenie standardów anotacji i transkrypcji w badaniu procesu pozyskiwania informacji leksykalno-gramatycznych w środowisku Sieci 2.0 przez uczących się języka angielskiego jako obcego. Celem projektu jest zarejestrowanie i analiza aktywności związanych z wyszukiwaniem danych leksykalno–gramatycznych w elektronicznych źródłach o charakterze słownikowym przez zaawansowanych uczniów języka angielskiego oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących metodologii transkrypcji i anotacji podobnych danych w przyszłości. Badanie, zgodnie z klasyfikacją badań z zakresu leksykografii pedagogicznej opisaną przez Welkera (2010), zalicza się do projektów opartych na obserwacji pośredniej, pasywnej i mediowanej. Główne pytania badawcze dotyczą: (1) typów źródeł informacji leksykalno–gramatycznej (2) sposobów ich wykorzystania z naciskiem na skuteczność. Wyniki mają charakter hipotezotwórczy – pozwalają one na wyodrębnienie zagadnień, które można zgłębiać przy pomocy badań ukierunkowanych.

Serdecznie gratulujemy!