Sukces prof. Mikołaja Deckerta w konkursie PRELUDIUM BIS

Miło nam poinformować o sukcesie prof. Mikołaja Deckerta w konkursie PRELUDIUM BIS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pan Profesor otrzymał środki finansowe na realizację projektu pt. „Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu”.

Celem projektu jest zbadanie, czy gracze rzeczywiście zauważają komponenty „języka na ekranie” (treści reprezentowanych graficznie w produkcjach audiowizualnych). Projekt będzie starał się zmierzyć postrzeganie komponentów wizualno–werbalnych, jak i opinie na temat ich przekładu w grach, a także udzieli odpowiedzi, jak często gracze zauważają i angażują się w proces przetwarzania tego typu elementów w lokalizacji mediów interaktywnych.

W ramach projektu zostanie zrekrutowany doktorant – uczestnik Szkoły Doktorskiej, który będzie przygotowywał swoją rozprawę doktorską pod opieką prof. Mikołaja Deckerta.

Serdecznie gratulujemy!