Sukces prof. Mikołaja Deckerta w konkursach OPUS i SONATA BIS

Prof. Mikołaj Deckert otrzymał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki aż dla dwóch projektów realizowanych w ramach konkursów OPUS i SONATA BIS.

dr hab. Mikołaj Deckert, prof. UŁ (fot. Bartosz Kałużny)

Celem projektu pt. „Placebo i nocebo dla tłumaczy: model poznania antycypacyjnego w produkcji przekładu” jest empiryczne zbadanie i zrozumienie roli oczekiwań w procesie podejmowania decyzji przy tworzeniu przekładu tekstu lub filmu. Hipoteza, że oczekiwania tłumaczy wobec zadania tłumaczeniowego wpływają na decyzje podejmowane przez nich przy wykonywaniu tego zadania zostanie przetestowana w serii eksperymentów angażujących zawodowych tłumaczy i adeptów przekładu.

Działania projektowe będą realizowane przez 36 miesięcy. Ich budżet to 530 334 zł.

Drugi ze zwycięskich projektów Doświadczanie gier wideo w przekładzie: model recepcyjny ma na celu lepsze zrozumienie doświadczenia odbioru gier i roli tłumaczenia w tym procesie. Poprzez eksperymenty zbadane zostanie, w jaki sposób błędy (semantyczne i typograficzne) wprowadzone przez tłumaczenie mogą wpływać na odbiór zlokalizowanych wersji gier wideo.

Zespół utworzony w ramach projektu zbada, czy wygenerowanie określonych oczekiwań wobec zadania tłumaczeniowego (np. jego trudności lub ciekawości) skutkuje innymi operacjami mentalnymi tłumaczy niż kiedy wygenerowane zostają oczekiwania przeciwne lub kiedy oczekiwania nie są celowo generowane. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z takim mechanizmem, to mogłyby m.in. wystąpić istotne różnice pomiędzy powstałymi tłumaczeniami. To z kolei niosłoby ze sobą implikacje na wielu poziomach. Projekt ma charakter językoznawczy i przekładoznawczy, włączając się jednocześnie w interdyscyplinarną debatę o naturze ludzkiego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem stopnia racjonalności i stabilności procesu decyzyjnego

– podkreśla dr hab. Mikołaj Deckert, prof. UŁ.

Okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy, a jego budżet opiewa na kwotę 1 095 864 zł.