Sukces Pani Prof. Krystyny Pietrych w konkursie Dziedzictwo narodowe

Miło nam poinformować, iż w ostatniej edycji konkursu NPRH, moduł Dziedzictwo narodowe finansowanie otrzymała Pani Prof. Krystyna Pietrych wraz z zespołem.

 

Dr hab. Prof. UŁ Krystyna Pietrych wraz z zespołem zrealizuje 5-letni projekt pt. Patriotyzm trudnych wyborów. Edycja krytyczna korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z lat 1944-1979.

Celem projektu jest wnikliwa analiza stosunku Iwaszkiewicza do oficjalnego nurtu życia społeczno-kulturalnego w Polsce w l.1944-79, wydobywająca najważniejsze, nieznane dotąd konteksty postawy patriotycznej autora Tataraku. Przedmiotem analizy będzie edycja niepublikowanej korespondencji między Anną i Jarosławem Iwaszkiewiczami, która ujawnia nowe aspekty podejmowanych przez Iwaszkiewicza kontrowersyjnych decyzji, uznawanych za konformistyczne wobec władz PRL. Poglądy pisarza i jego działania nie rysują się jednak negatywnie. Listy odsłaniają głęboko zaangażowany stosunek Iwaszkiewicza w sprawy najdonioślejsze: w obronę trwałości bytu narodowego oraz w funkcjonowanie instytucji życia kulturalnego PRL, co zbliża pisarza do patriotycznego myślenia Wielopolskiego. Istotne przesłanki uprawniają do nowego spojrzenia na Iwaszkiewiczowski patriotyzm poprzez odczytanie szczerych i bezpośrednich, bo ujawnianych w korespondencji z żoną, mimo świadomości działań cenzury, dylematów wielowymiarowej postawy.


Serdecznie gratulujemy!