Sukces dr Ewy Urbaniak w konkursie START

Wśród laureatów prestiżowych stypendiów Fundacji na Rzecz nauki Polskiej dla młodych naukowców znalazła się dr Ewa Urbaniak.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Wśród nagrodzonych w tym roku znalazła się dr Ewa Urbaniak (Zakład Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa Stosowanego). Serdecznie gratulujemy!