Stypendium dla doktorantki UŁ

Doktorantka z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. (Wydział Filologiczny UŁ) mgr Anna Wiśniewska-Grabarczyk otrzymała Stypendium im. Anny Stadnickiej, przyznawane przez Fundację Maurycego Mochnackiego.

 

Wyłoniono pięciu laureatów, jury pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Koehlera przyznało stypendia w wysokości 5 tys. zł brutto. Temat pracy to "Powojenna literatura polska i inne teksty kultury w świetle biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1945-1956", promotorem była prof. UŁ dr hab. Marzena Woźniak - Łabieniec.

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego jest niezależną inicjatywą społeczną w służbie literatury i kultury polskiej, dbającą o zachowanie i twórczy rozwój polskiego dziedzictwa literackiego i artystycznego.

Serdecznie gratulujemy!


Materiał źródłowy: http://mochnacki.org/wydarzenia/169-laureaci-stype...

Redakcja: Centrum Promocji UŁ