Studenci-redaktorzy pisma „Brak Słów” jurorami w konkursie literackim

Od 2021 r. na Wydziale Filologicznym działa studencki periodyk internetowy „Brak Słów”. Młodzi redaktorzy pisma nie tylko ćwiczą się we własnej twórczości krytycznoliterackiej, ale – co pokazuje najnowsza inicjatywa – są zapraszani do jurorowania w konkursach literackich. Zaproszenie takie przyszło ze strony I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile oraz redakcji szkolnego periodyku „POLON”.

– W roku 2022 wystosowaliśmy do dr Anny Wiśniewskiej-Grabarczyk prośbę o wsparcie merytoryczne przy organizacji szkolnego konkursu literackiego. Mimo bardzo lokalnego zasięgu tych zmagań, nasza propozycja spotkała się z aprobatą. Jesteśmy tym zaszczyceni. Cieszymy się z zaangażowania studentów filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego tworzących pismo „Brak słów”. To najwyższej jakości uzupełnienie edukacji polonistycznej i historycznej na poziomie licealnym, ale też najlepsza z możliwych prezentacja naukowego warsztatu i pasji – mówi mgr Iwona Krasowska, współorganizatorka konkursu z pilskiego Liceum.

Opiekę nad konkursem sprawują: mgr Iwona Krasowska (I LO w Pile, nauczycielka języka polskiego) oraz dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk (Zakład Literatura Polskiej XX i XXI w. UŁ, opiekunka „Braku Słów”)