Staż naukowy w Kanadzie - Stypendium Joanny DeMone

Wydział Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto oferuje staż naukowy dla ambitnych studentów, chcących rozwijać swoją wiedzę w zakresie humanistyki. Stypendyści będą mogli zrealizować projekty badawcze na zagranicznej uczelni, a także poznać środowisko naukowe w Kanadzie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2024 roku.

Stypendium Joanny DeMone skierowane jest do młodych naukowców, chcących prowadzić badania w zakresie kultury polskiej. Pod uwagę brani będą doktoranci oraz magistranci studiów uzupełniających na polskich uczelniach – w szczególności te osoby, w których obszarze zainteresowań znajduje się chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe.

Laureaci zaprezentują wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym. Stypendium pokryje m.in. koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie oraz ubezpieczenie zdrowotne zakwalifikowanych kandydatów.

Osoby chcące ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego z Uniwersytetu w Toronto, proszone są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim: listu motywacyjnego, CV naukowego, opisu projektu oraz dwóch listów polecających. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2024 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w połowie maja.

Więcej informacji znajduje się w niżej zamieszczonym pliku: Joanna DeMone – Ogłoszenie.