ScienceOn (SON) – nowy System Osiągnięć Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego

Zakończono projekt wdrożenia ScienceOn (SON) - scentralizowanego systemu ewidencji osiągnięć naukowych, który służy do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym na Uniwersytecie Łódzkim.

W pełni funkcjonalny system typu CRIS (Current Research Information System) zastąpi już od początku października system Expertus i będzie źródłem danych m.in. do ewaluacji jakości działalności naukowej i oceny pracowniczej. ScienceOn jest zintegrowany z Portalem Pracowniczym oraz z Multiportalem.

System Osiągnięć Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego ma wspierać naukowców w budowaniu ich widoczności - pozwala na tworzenie profili naukowych w języku polskim i angielskim. Jest zintegrowany z ORCID, Scopus i innymi bazami naukowymi.

Dzięki ScienceOn każdy naukowiec UŁ będzie mógł budować swój profil naukowy i promować własny dorobek naukowy: publikacje, dane badawcze, projekty, patenty i wiele innych efektów działalności naukowej.

Wszystkie osiągnięcia badaczy znajdą się w jednym miejscu i będą prezentowane w przejrzysty, przystępny sposób. Obecnie zgromadzono w systemie ponad 27 tysięcy publikacji z lat 2017-2022 oraz ponad 500 projektów naukowych. Publikacje zostały zmigrowane z systemu Expertus, a ich poprawność została zweryfikowana przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W bazie znajduje się również spis wydawanych przez Uniwersytet czasopism naukowych, zbiór patentów oraz aktywności (pełnione na uczelni funkcje).

Prace nad wdrożeniem pełnej funkcjonalności systemu trwają. System będzie dostępny pod adresem www.son.uni.lodz.pl. Logowanie odbywa się z wykorzystaniem uniwersyteckiego loginu i hasła.

Dane prezentowane na Profilach Naukowców w systemie ScienceOn są automatycznie migrowane z Portalu Pracowniczego i tylko w Portalu możliwe jest dokonanie zmian w profilach. Na moment uruchomienia Systemu Osiągnięć Naukowych pracownicy mogą zgłaszać publikacje poprzez dedykowany formularz, umożliwiający wprowadzenie publikacji. Instrukcja zgłaszania publikacji znajduje się w Bazie Wiedzy Pracownika, portal System Osiągnięć Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego (ScienceON) w Portalu Pracowniczym.

W przypadku pytań, wątpliwości lub wszelkich kwestii związanych z działaniem systemu ScienceOn należy kontaktować się przez uczelniany Helpdesk.

Informacje na temat działania Systemu Osiągnięć Naukowych ScienceOn Uniwersytetu Łódzkiego znajdują się w Bazie Wiedzy UŁ.

Informacje o wdrażaniu kolejnych funkcjonalności systemu będą publikowane na bieżąco.