Ruszył projekt pt. Wniesienie wkładu własnego do europejskiej infrastruktury badawczej “CLARIN ERIC”

Miło nam poinformować, iż od września na Wydziale Filologicznym rozpoczęła się realizacja nowego projektu pt. Wniesienie wkładu własnego do europejskiej infrastruktury badawczej “CLARIN ERIC – European Research Infrastructure Consortium: Common Languages Resources and Technology Infrastructure” (w skrócie CLARIN Q), finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów CLARIN ERIC (już zakończonego) oraz CLARIN BIZ (który ciągle trwa). Kierownikiem projektu jest Prof. Piotr Pęzik. Celem projektu jest utrzymanie działania infrastruktury CLARIN-PL, poprawa jej użyteczności jako narzędzia badawczego, w tym dostosowanie do aktualnych światowych standardów w badaniach z wykorzystaniem danych językowych.