Rok akademicki 2022/2023 oficjalnie zainaugurowany

30 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023, w której wzięli udział studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Filologicznym UŁ.

Swoje słowa do przybyłych na uroczystość skierowała Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Joanna Jabłkowska. Aby tradycji stało się zadość, pierwszoroczniacy złożyli oficjalnie ślubowanie, powtarzając słowa akademickiej przysięgi za przedstawicielami Kolegium Dziekańskiego: prof. Ireną Jaros oraz prof. Arturem Gałkowskim.

Inauguracja

Świeżo upieczeni studenci mają też za sobą pierwszy wykład akademicki. Reprezentanci kierunków neofilologicznych wysłuchali wystąpienia dr hab. Magdaleny Koźluk pt. „W poszukiwaniu własnej krainy Metaksy"", zaś rozpoczynający studia na pozostałych kierunkach uczestniczyli w wykładzie dr hab. Anny Lenartowicz-Zagrodnej pt. "Od niedostatku do bogactwa (?) - losy polskiej ortografii".

Inauguracja

Inauguracja
Zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 rozpoczną się 4 października (wtorek) i potrwają do 22 stycznia. Zimowa sesja egzaminacyjna została zaplanowana między 23 stycznia a 5 lutego.

Wszystkim nowym studentom życzymy, by kierunki studiów, które wybrali, spełniły ich oczekiwania, a czas spędzony w murach naszej uczelni należał do najlepszych momentów w życiu!