Przedstawiciele Wydziału w składzie istotnych organów naukowych

Koniec listopada przynosi dobre informacje dla społeczności naszego Wydziału. Miło nam poinformować, że kolejni nasi pracownicy naukowi znaleźli się w składzie istotnych dla polskiej nauki organów.

Prof. UŁ dr hab. Tomasz Bocheński (Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ) oraz prof. UŁ dr hab. Konrad Klejsa (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ) dołączyli do grona członków komitetów Polskiej Akademii Nauk, które stanowią krajową reprezentację różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Prof. Bocheński będzie zasiadać w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej, zaś prof. Klejsa – w Komitecie Nauk o Sztuce.

Komitety PAN pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych, wspierają administrację państwową poprzez opracowywanie stanowisk i ekspertyz naukowych, a także opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Podejmują również działania służące upowszechnianiu wyników badań oraz rozwojowi poszczególnych dyscyplin naukowych.

Warto dodać, że członkostwo w Komitecie Naukowym PAN nie jest jedynym wyróżnieniem uzyskanym w ostatnim czasie przez prof. Klejsę. Od 1 grudnia będzie on również pełnił funkcję członka Rady Doskonałości Naukowej, której celem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej.

Obu wyróżnionym Panom Profesorom serdecznie gratulujemy nominacji oraz życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!