Projekt „Otwarta Łódź”: funkcjonariusze policji podsumowali współpracę z Wydziałem Filologicznym UŁ

Dobiegł końca projekt „Otwarta Łódź” realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ pod kierownictwem dr Moniki Kopytowskiej. 30 czerwca na spotkaniu z funkcjonariuszami policji podsumowano wspólne działania, które zostały podjęte przez minione 3 lata.

Zainicjowany we wrześniu 2019 r. projekt miał na celu poprawę integracji społeczno-kulturowej cudzoziemców oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa w Łodzi. Kluczową rolę przy realizacji działań projektowych odegrali łódzcy policjanci, którzy z jednej strony byli uczestnikami licznych kursów szkoleniowych, z drugiej – pomagali w przygotowaniu materiałów i organizacji wydarzeń kierowanych do głównej grupy docelowej projektu, czyli osób z zagranicy.

W ramach projektu „Otwarta Łódź” Wydział Filologiczny UŁ przeszkolił 80 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w zakresie komunikacji międzykulturowej, komunikacji z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Dzięki zaangażowaniu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi udało nam się również opracować szereg materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, przeprowadzić kursy i szkolenia, a także zorganizować spotkania informacyjno-integracyjne dla uchodźców z Ukrainy.

- wylicza dr Monika Kopytowska.

Działania projektowe były prowadzone w niełatwym czasie, w którym mierzyliśmy się z pandemią i kryzysem uchodźczym. Koordynatorzy projektu zadbali jednak o to, by proponowane aktywności uwzględniały aktualną sytuację i wychodziły naprzeciw bieżącym potrzebom obcokrajowców przebywających w Łodzi. Stąd też właśnie m.in. rozszerzenie działalności projektowej na inicjatywy kierowane do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego miasta w krótkim czasie po rozpoczęciu wojny przez Rosję.

Czy można już mówić o korzyściach, jakie przyniósł dopiero co zakończony projekt? Dr Kopytowska nie ma wątpliwości, że efekty niemal trzyletniej pracy są zauważalne już dziś. Podsumowuje:

Nasze działania zaowocowały podniesieniem kompetencji językowo-kulturowych, a skuteczna komunikacja to lepsza świadomość społeczna i większe bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Władze Wydziału Filologicznego zapewniają, że koniec projektu nie oznacza końca dobrych relacji z Komendą Miejskiej Policji w Łodzi. 

Liczymy na dalszą owocną i wielowymiarową współpracę, która pozwoli nam wykorzystać wspólny potencjał i posiadane kompetencje z korzyścią dla Łodzi i jej mieszkańców.

- dodają wspólnie przedstawiciele obu stron.

Projekt pn. „Otwarta Łódź” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T155/18 z dnia 21.02.2019 r

Materiał: Wydział Filologiczny UŁ