Projekt dr Anny Barańskiej-Szmitko z finansowaniem w ramach konkursu MINIATURA 5

Poznaliśmy nazwiska laureatów konkursu MINIATURA 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W gronie zwycięzców znalazła się dr Anna Barańska-Szmitko (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ), która otrzymała finansowanie na realizację projektu pt. Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny.

Celem wyjazdu jest doprecyzowanie oraz weryfikacja własnych koncepcji badawczych podczas konsultacji z prof. Gunn Enli z Uniwersytetu w Oslo. Dr Barańskiej-Szmitko na realizację zaplanowanych działań przyznano 12 639 zł.

Serdecznie gratulujemy!