Projekt CLARIN BIZ rozpoczął działania

Informujemy, iż w czerwcu 2020 r. rozpoczęła się realizacja projektu CLARIN BIZ – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna pod kierunkiem Prof. Piotra Pęzika (Instytut Anglistyki).

Głównym celem projektu jest zbudowanie i uruchomienie infrastruktury badawczej, budowanej przez Konsorcjum 6 polskich jednostek akademickich. Zadaniem infrastruktury jest zapewnienie skutecznych i wydajnych systemów inteligentnego przetwarzania wielkich danych językowych (tekstów i mowy) oraz danych multimodalnych. Wydział Filologiczny UŁ będzie zaangażowany głównie w zadania zasobów i narzędzi do tworzenia systemów dialogowych, opracowanie referencyjnego korpusu idiolektów oraz narzędzi stylometrycznych oraz różnego rodzaju systemów wyszukiwawczych. Planowanie jest zatrudnienie ok. 7 nowych pracowników naukowych i naukowo-technicznych w Zakładzie Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego Instytutu Anglistyki.