Prof. Marta Dynel na liście najczęściej cytowanych naukowców

Na platformie Mendeleya opublikowana została lista pracowników naukowych z najwyższym wskaźnikiem cytowalności publikacji, które ukazały się w 2019 roku. 

W gronie sklasyfikowanych naukowców z całego świata znalazła się prof. UŁ dr hab. Marta Dynel z Instytutu Anglistyki UŁ.

Za opracowanie listy odpowiadają Uniwersytet Stanforda, SciTech Strategies oraz Elsevier. Z całym zestawieniem (obejmującym również listę najczęściej cytowanych naukowców ogółem) można zapoznać się tutaj.